Certyfikat ASMET

Certyfikaty

System Zarządzania Jakością ISOW ramach utrzymania wysokich standardów jakościowych i doskonalenia procesów zarządzania i produkcji, Spółka ASMET wprowadziła nowoczesne techniki zarządzania jakością. W 1999 r. jako pierwszy producent układów wydechowych uzyskała certyfikat zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, a w 2008 r. wdrożyła i otrzymała certyfikat ISO/TS 16949, przeznaczony wyłącznie dla firm, które wytwarzają części, podzespoły w łańcuchu dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

System Zarządzania Środowiskowego ISOW celu usystematyzowania proekologicznych działań w ramach realizowanych procesów wdrożyliśmy wymagania normy ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego.

KBA

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) potwierdza, że Asmet Sp. z o.o. stosuje procedury w celu zapewnienia oceny zgodności wyrobów zgodnie z Dyrektywą UE 70/157/EWG